Regulamin

REGULAMIN

§1 . Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest regulacja warunków sprzedaży oraz funkcjonowania Sklepu internetowego. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego przedmiotowy regulamin jest częścią umowy zawartej ze Sprzedającym.
2. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej strefa90.pl oraz profil użytkownika sieci społecznościowej facebook.com/strefa90
4. Właścicielem sklepu internetowego zarejestrowanego pod adresem strefa90.pl jest Grzegorz Buła prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: STREFA90 – Grzegorz Buła pod adresem ul. Starowiejska 89/8, 34-730 Mszana Dolna, zarejestrowaną pod numerem NIP: 7372087656, REGON: 123107139, zwaną dalej Sprzedającym.
5. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posługująca się własnym kontem poczty elektronicznej oraz posiadająca podmiotowość prawną uprawniającą ją do dokonywania czynności prawnych zgodnie z przepisami prawa.
6. Przez Konsumenta – należy rozumieć osobę fizyczną nabywającą produkty w Sklepie Internetowym, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
7. Do podmiotów innych niż Konsumenci nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. – o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, w szczególności przepisów dotyczących prawa odstąpienia od umowy sprzedaży oraz uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową.
8. Strony umowy wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców).
9. Informacje zawarte na stronach internetowych Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
10. Sprzedający prezentuje podglądy oferowanych produktów. Dokłada wszelkich starań, aby prezentowane grafiki były najwyższej jakość i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę prezentowanych produktów. Rozmieszczenie wzorów na ubraniach w rzeczywistości może w nieznacznym stopniu różnić się od projektów ubrań, prezentowanych w sklepie internetowym.
11. Ceny w Sklepie Internetowym Sprzedającego podawane są w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie ich składniki w tym należny podatek VAT).
12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w katalogu produktów, wprowadzania nowych produktów do Sklepu Internetowego i usuwania niedostępnych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sprzedającego oraz wprowadzania w nich modyfikacji.

§2. Zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej strefa90.pl. Składając zamówienie należy poprawnie uzupełnić wymagane pola zgodnie z instrukcją formularza zamówienia.
2. Dostępna tabela rozmiarów produktów znajduję się pod każdym produktem.
3. Do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedającym a Kupującym dochodzi po poprawnym zakończeniu procedury zakupowej zdefiniowanej w formularzu zamówienia systemu sklepowego zamieszczonego na stronie strefa90.pl.
4. W przypadku niedostępności zamówionego produktu, Kupujący jest informowany o tym fakcie przez Sprzedającego w okresie do 14 dni roboczych i podejmuje decyzję o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na produkt brakujący, zamiana brakującego produktu na inny lub anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione produkty).
5. Należność za towar oraz koszt dostarczenia zamówienia uiszczane są przelewem lub poprzez system płatności www.transferuj.pl lub system paypal albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedającego: STREFA 90 Grzegorz Buła, Starowiejska 89/8, 34-730 Mszana Dolna 27 1050 1445 1000 0091 4665 7821
6. Dostawa towaru odbywa się w określony w zamówieniu sposób. Przesyłki dostarcza Poczta Polska. Przesyłka zostaje wysłana maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych, od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego (w przypadku płatności z góry).
7. Koszt przesyłki zagranicznej ustalany jest indywidualnie po kontakcie ze Sprzedającym. Koszt przesyłki w granicach RP realizowanej za pośrednictwem Poczty Polskiej wynosi 6,50 zł (paczka ekonomiczna), 12 zł (kurier48) lub 19 zł (paczka pobraniowa kurier48).
§3. Reklamacja zakupionego produktu
1. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego wobec Kupujących będących konsumentami, Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru z umową.
2. Kupujący ma prawo żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową poprzez jego nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy produkt, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają poniesienia przez Sprzedającego nadmiernych kosztów. W takim przypadku, gdy Sprzedający nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w wymaganym czasie lub gdy naprawa albo wymiana naraziłyby Kupującego na znaczne niedogodności, Kupujący ma prawo zgłoszenia roszczenia o stosowne obniżenie ceny albo odstąpić od zawartej ze Sprzedającym umowy.
3. Kupujący zgłaszając reklamację powinien przesłać na adres e-mail: strefa90@gmail.com wiadomość o chęci rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego, po czym otrzyma formularz, który następnie należy przesłać wraz z zakupionym towarem na poniższy adres:
STREFA90 Grzegorz Buła Starowiejska 9a/5 34-730 Mszana Dolna (Z wyraźnym dopiskiem:) REKLAMACJA
4. Sprzedający zwraca Kupującemu koszty związane z przesłaniem towaru niezgodnego z umową, niezwłocznie po rozpatrzeniu i uwzględnieniu roszczeń Kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową.
5. Jeżeli w wypadku niezgodności towaru z umową, nie będzie możliwa naprawa, bądź wymiana towaru na nowy (np. z uwagi na fizyczny jego brak w magazynie), Sprzedający zwróci Kupującemu równowartość jego ceny. Niezależnie od powyższego, Sprzedający poinformuje Kupującego o możliwej wymianie na inny towar o tożsamych parametrach.
6. Po otrzymaniu przesyłki, Kupujący powinien sprawdzić ją w obecności doręczyciela (reprezentanta Poczty) i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu, sporządzić protokół podpisany przez Kupującego i doręczyciela.

§4. Zwrot i wymiana zakupionego produktu

Ograniczenie prawa do odstąpienia

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Dodatkowe informacje

Nadruki na odzieży Fruit of the Loom wykonujemy na indywidualne zamówienie  (wzór, rozmiar, kolor koszulki). Nie ma możliwości zwrotu ani wymiany towaru, dlatego prosimy o dokładne sprawdzenie wymiarów przed złożeniem zamówienia.

Zwrot i wymiana jest możliwa w sytuacji:

  • towar jest uszkodzony
  • towar jest niezgodny ze złożonym zamówieniem (zły rozmiar, kolor lub wzór)

W powyższych przypadkach prosimy o kontakt mailowy, zostanie wysłany formularz zwrotu/wymiany. Koszty wysyłki zwracamy na konto. Paczki za pobraniem nie bedą odbierane.


§5. Ochrona danych osobowych
1. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie realizacji złożonego zamówienia. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedającego zamówienia (tj. dla dostarczenia Kupującemu przesyłki i dokonania rozliczeń).
2. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.
3. Kupujący ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawa ich poprawiania, a także prawa żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej do sprzedającego na adres poczty e-mail: strefa90@gmail.com

§6. Postanowienia końcowe

1. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zakupami w Sklepie Internetowym -wszelkich informacji udziela Sprzedający pod adresem e-mail: strefa90@gmail.com
2. Prawem właściwym dla oceny stosunku prawnego ukształtowanego w oparciu o niniejszy regulamin jest prawo polskie.
3. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
4. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl